Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Kultivator – lokal fremstilling med omtanke”, og hjemstedet er Vordingborg kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at udvikle og igangsætte lokal produktion og afsætning af lokale produkter for derigennem at støtte en helhedsorienteret og bæredygtig udvikling, så der skabes arbejdspladser lokalt. Foreningens formål er derudover at formidle ideerne om småproduktion så bredt som muligt. Formålet søges opnået ved at udleje eller udlåne udstyr og lokaler til små erhvervsdrivende, der vil starte en lille, lokal produktion. Endvidere kan der ydes rådgivning og vejledning, der kan hjælpe de små, lokale producenter.

§ 3. Medlemsforhold
Stk.1: Alle, der vil arbejde for foreningens formål kan blive medlemmer. Både private og virksomheder kan blive medlemmer. Der kan tegnes støttemedlemskab uden stemmeret ved generalforsamlingen.

Hent det fulde sæt vedtægter herunder:

Vedhæftet

Andre artikler

04 marts, 2018 0
03 marts, 2018 0