Lej Hårbøllehusets køkken

Aftale mellem Foreningen Kultivator og Hårbølle og omegns Beboerforening/HOB

1. Kultivators medlemmer kan uden at tegne individuelt medlemskab leje Hårbøllehusets køkken til
produktion af fødevarer. Køkkenet kan ikke lejes i weekender og HOB-arrangementer kommer
forud. I skolernes sommerferie bruges huset til Hårbølle Sommercafe og kan ikke lånes.

2. Husleje incl vandafledning og varme er kr. 600,- pr dag + strøm efter måler.

3. Køkkenet og de brugte arealer skal rengøres grunddigt ved lejens ophør.
I tilfælde af at det ikke er sket vil der komme et rengøringstillæg på kr. 500,-

4. Lejen skal indgås med udlejningsgruppen i Hårbøllehuset og skal aftales ved mail på
leje@harbollehuset.dk

5. På hjemmesiden www.harbollehuset.dk kan man under menupunktet kalender se, hvilke dage
huset er ledigt.

6. Aftalen kører fra 17.1.2018 til 31.12.2018 hvorefter den evalueres.

Andre artikler