Højbo Honning

Højbo Honning

Højbo Honning

Honningen slynges, sies, røres og tappes uden opvarmning. Derfor er enzymer og øvrige indholdsstoffer bevaret bedst muligt. Denne honning - direkte fra biavleren - er sund at spise og god til behandling af sår på mennesker og dyr.

Honningen slynges efter hvert træk i de forskellige bigårde. Det giver mange fine smagsnuancer fra den lyse forsommerhonning til den mørke sensommerhonning med større intensitet i duft og smag. Undertiden høstes rene sortshonninger, det vil sige honning, som stammer fra én bestemt blomst, for eksempel lind.

Producenter